زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

۱۳ مطلب با موضوع «ضرب المثل ها» ثبت شده است

۱۳ شهریور۱۰:۲۷


کسی که همیشه در حال استراحت است


ضرب المثل آلمانی:


کسی که همیشه در حال استراحت است، سرانجام فرسوده می شود.


۰
محمد پوررمضان | ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۲۷
۱۱ شهریور۱۰:۲۸


اگر هفت بار زمین خورده ای، هشت بار برخیز!


ضرب المثل ژاپنی:


اگر هفت بار زمین خورده ای، هشت بار برخیز!


۰
محمد پوررمضان | ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۲۸
۰۸ شهریور۰۹:۰۳


شهر رُم یک روزه ساخته نشده است


ضرب المثل فرانسوی:


شهر رُم یک روزه ساخته نشده است.


۰
محمد پوررمضان | ۰۸ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۰۳
۰۶ شهریور۱۱:۵۵


کسی که آهسته می رود، راه درازی را طی خواهد کرد


ضرب المثل چینی:


کسی که آهسته می رود، راه درازی را طی خواهد کرد.


۰
محمد پوررمضان | ۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۵
۰۳ شهریور۲۰:۳۶


خورشید، به لانه موش نیز می تابد


ضرب المثل کره ای:


خورشید، به لانه موش نیز می تابد.


۰
محمد پوررمضان | ۰۳ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۳۶
۰۱ شهریور۱۸:۵۸


قلم، بُرنده تر از شمشیر است


ضرب المثل انگلیسی:


قلم، بُرنده تر از شمشیر است.


۰
محمد پوررمضان | ۰۱ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۵۸
۳۱ مرداد۱۲:۵۹


پند به نادان، باران است در شورستان


ضرب المثل فارسی:


پند به نادان، باران است در شورستان.


۰
محمد پوررمضان | ۳۱ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۹
۲۷ مرداد۲۲:۳۳


چشمه شفاف، آب زلالی جاری می کند


ضرب المثل کره ای:


چشمه شفاف، آب زلالی جاری می کند.


۰
محمد پوررمضان | ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۲۲:۳۳
۱۵ مرداد۱۴:۵۷


دستی که به شما گل سرخ می دهد همیشه معطر است


ضرب المثل چینی:


دستی که به شما گل سرخ می دهد همیشه معطر است.


۰
محمد پوررمضان | ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۱۴:۵۷
۱۰ مرداد۲۲:۲۲


باد قطب شمال است که وایکینگ می سازد


ضرب المثل اسکاندیناویایی:


باد قطب شمال است که وایکینگ می سازد.


۰
محمد پوررمضان | ۱۰ مرداد ۹۸ ، ۲۲:۲۲