زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

۳۲ مطلب با موضوع «شعر ها» ثبت شده است

۱۲ شهریور۱۸:۱۷


خیام اگر زِ باده مستی خوش باش


عمر خیام:


خیام اگر زِ باده مستی خوش باش

با ماهرُخی اگر نشستی خوش باش


چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش


۱
محمد پوررمضان | ۱۲ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۱۷
۱۰ شهریور۱۷:۴۴


به روز مرگ چو تابوت من روان باشد


مولانا:


به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد


برای من، تو مَگِریْ و مگو دریغ! دریغ!

به دام دیو درٱفتی دریغ آن باشد


۰
محمد پوررمضان | ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۴۴
۰۷ شهریور۱۸:۳۴


چو بخشنده باشی گرامی شوی


فردوسی:


چو بخشنده باشی گرامی شوی 

زِ دانایی و داد نامی شوی 


تو پند پدر همچنین یاد دار 

به نیکی گرای و بدی باد دار


۰
محمد پوررمضان | ۰۷ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۳۴
۰۵ شهریور۱۸:۳۰


کُرّه‌ی اسب از نجابت در تعاقب می رود


صامت بروجردی:


کُرّه‌ی اسب از نجابت در تعاقب می رود

کُرّه‌ی خر از خریت پیش پیش مادر است


۰
محمد پوررمضان | ۰۵ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۳۰
۰۳ شهریور۱۳:۵۰


چرا زیرکانند بس تنگ روزی؟


ابوطیب مصعبی:


چرا زیرکانند بس تنگ روزی؟

چرا ابلهان راست بس بی نیازی؟


چرا عمر طاووس و دُرّاج کوته؟

چرا مار و کرکس زییَد در درازی؟


۰
محمد پوررمضان | ۰۳ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۵۰
۰۱ شهریور۱۶:۴۹


دریای فراوان نشود تیره به سنگ


سعدی:


دریای فراوان نشود تیره به سنگ

عارف که برنجد تنک آب است هنوز


۰
محمد پوررمضان | ۰۱ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۴۹
۳۰ مرداد۱۹:۱۲


گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید


حافظ:


گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید 

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم


۰
محمد پوررمضان | ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۲
۲۹ مرداد۱۳:۲۳


خاک شو پیش از آنکه خاک شوی


سعدی:


ای برادر چو خاک خواهی شد

خاک شو پیش از آنکه خاک شوی


۰
محمد پوررمضان | ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۲۳
۲۷ مرداد۱۴:۱۸


کدام دانه فرو رفت در زمین که نَرُست؟


مولانا:


کدام دانه فرو رفت در زمین که نَرُست؟

چرا به دانه انسانت این گمان باشد


۱
محمد پوررمضان | ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۴:۱۸
۲۶ مرداد۰۱:۱۶مولانا:


در سینه هر که ذره ای دل باشد

بی مهر تو زندگی اش مشکل باشد


۰
محمد پوررمضان | ۲۶ مرداد ۹۸ ، ۰۱:۱۶