زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

۵۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

۳۱ مرداد۲۱:۲۸


کسی که بیشتر از دستمزدی که می گیرد کار می کند


ناپلئون هیل:


کسی که بیشتر از دستمزدی که می گیرد کار می کند، به زودی بیشتر از کاری که می کند دستمزد می گیرد.


۰
محمد پوررمضان | ۳۱ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۸
۳۱ مرداد۱۲:۵۹


پند به نادان، باران است در شورستان


ضرب المثل فارسی:


پند به نادان، باران است در شورستان.


۰
محمد پوررمضان | ۳۱ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۹
۳۰ مرداد۲۳:۱۵


زندگی مانند راندن یک دوچرخه است


آلبرت انیشتین:


زندگی مانند راندن یک دوچرخه است؛ برای اینکه تعادل تان را حفظ کنید، باید به حرکت ادامه دهید.


۰
محمد پوررمضان | ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۵
۳۰ مرداد۱۹:۱۲


گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید


حافظ:


گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید 

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم


۰
محمد پوررمضان | ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۲
۳۰ مرداد۱۱:۵۰


جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست


محمد حجازی:


جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست.


۰
محمد پوررمضان | ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۰
۲۹ مرداد۲۳:۵۶


وقتی جلوی درِ خانه خودت را تمیز نکرده ای


کنفوسیوس:


وقتی جلوی درِ خانه خودت را تمیز نکرده ای، درباره برف روی بام همسایه شکایت نکن.


۰
محمد پوررمضان | ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۵۶
۲۹ مرداد۲۱:۰۴


مردم آنچه شما گفته اید را فراموش می کنند


مایا آنجلو:


مردم آنچه شما گفته اید را فراموش می کنند، آنچه را که انجام داده اید را هم فراموش می کنند؛ اما احساسی را که به آنها منتقل کرده اید را هرگز فراموش نخواهند کرد.


۰
محمد پوررمضان | ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۴
۲۹ مرداد۱۳:۲۳


خاک شو پیش از آنکه خاک شوی


سعدی:


ای برادر چو خاک خواهی شد

خاک شو پیش از آنکه خاک شوی


۰
محمد پوررمضان | ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۲۳
۲۸ مرداد۲۳:۱۸


ترس ها، چیزی بیش تر از تصوری ذهنی نیستند


ناپلئون هیل:


ترس ها، چیزی بیشتر از تصوری ذهنی نیستند.


۰
محمد پوررمضان | ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۸
۲۸ مرداد۱۸:۱۸


اگر کارتان خوردن یک قورباغه است


مارک تواین:


اگر کارتان خوردن یک قورباغه است بهتر است اول صبح انجامش دهید؛ اگر کارتان خوردن دو قورباغه است، بهتر است ابتدا قورباغه بزرگ تر را بخورید. 


۰
محمد پوررمضان | ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۸:۱۸