زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

۳۶ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

۳۱ تیر۲۰:۳۵


به جای تغییر دادن دیگران خودتان را تغییر دهید


ناشناس:


به جای تغییر دادن دیگران خودتان را تغییر دهید؛ زیرا کفش پوشیدن بهتر از فرش کردن تمام دنیا است.


۰
محمد پوررمضان | ۳۱ تیر ۹۸ ، ۲۰:۳۵
۳۱ تیر۱۷:۱۰


بزرگواری به بخشش و نیکوکاری است


فردوسی:


فریدون فرّخ فرشته نبود

 ز مشک و ز عنبر سرشته نبود


 به داد و دهش یافت این نیکویی

 تو داد و دهش کن فریدون تویی


۰
محمد پوررمضان | ۳۱ تیر ۹۸ ، ۱۷:۱۰
۳۱ تیر۱۳:۲۹


آزادی و آرامش ذهن در این است که آرزو ای نداشته باشید


بودا:


آزادی، در بی آرزویی است.


۰
محمد پوررمضان | ۳۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۲۹
۳۰ تیر۲۲:۲۷


به جای تغییر دادن دیگران خودتان را تغییر دهید


حافظ:


عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت


 من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

 هر کسی آن دروَد عاقبت کار که کشت


۰
محمد پوررمضان | ۳۰ تیر ۹۸ ، ۲۲:۲۷
۳۰ تیر۰۰:۵۹

دستورالعملی برای انجام دادن بهتر کارهای روزمره


استیو جابز:


اگر هر روز را به گونه ای زندگی کنید که انگار آخرین روز زندگی تان است، سرانجام روزی می رسد که می بینید همه ی کارها را به درستی انجام داده اید و همه چیز خوب پیش رفته است.


۰
محمد پوررمضان | ۳۰ تیر ۹۸ ، ۰۰:۵۹
۲۸ تیر۲۰:۱۵

خطر کردن لازمه زندگی است

آلبرت انیشتین:

یک کشتی در ساحل همیشه امن است؛ اما این چیزی نیست که برایش ساخته شده است.

۰
محمد پوررمضان | ۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۰:۱۵
۲۷ تیر۱۴:۱۸


بهترین هدف خدمت به مردم است


سعدی:


طریقت به جز خدمت خلق نیست

به تسبیح و سجاده و دلق نیست


۰
محمد پوررمضان | ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۴:۱۸
۲۶ تیر۱۹:۰۸

هر روز باید روز جدیدی باشد


ناشناس:


برای انسان عاقل هر روز زندگی جدیدی است.


۰
محمد پوررمضان | ۲۶ تیر ۹۸ ، ۱۹:۰۸
۲۵ تیر۲۱:۴۳


از عیب جویی و مسخره کردن دیگران اجتناب کنید


مولانا:


گر نداری دانش ترکیب رنگ

بین گل ها زشت یا زیبا مکن


خوب دیدن شرط انسان بودن است

عیب را در این و آن پیدا مکن


۰
محمد پوررمضان | ۲۵ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۳
۲۴ تیر۲۲:۵۴


مهربان بودن سخت تر از این است که باهوش باشید


جف بزوس:


پدربزرگم همیشه می گفت: «اینکه مهربان باشی، خیلی سخت تر از این است که باهوش باشی».


۰
محمد پوررمضان | ۲۴ تیر ۹۸ ، ۲۲:۵۴