زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

۲۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

۲۶ خرداد۲۱:۵۷


منافع نسل های آینده نباید به خطر بیفتد


محمد تقی بهار:


دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورند.


۰
محمد پوررمضان | ۲۶ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۷
۲۶ خرداد۱۳:۵۱
 
به این فکر کنید که هدف از زندگی چیست
 
مارک تواین:
 
دو روز مهم در زندگی وجود دارد؛ روزی که به دنیا آمدی و روزی که دلیل به دنیا آمدنت را فهمیدی.
 
۰
محمد پوررمضان | ۲۶ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۵۱
۲۵ خرداد۲۲:۱۰ساندرا سوئنسون:


عاشق معتاد باش؛ ولی از اعتیاد متنفر باش.


۰
محمد پوررمضان | ۲۵ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۱۰
۲۵ خرداد۱۴:۵۳


یک انسان بزرگ از ضعیفان دفاع می کند


استیو اودکرک:


یک انسان قوی از خودش دفاع می کند؛ ولی یک انسان بزرگ از دیگران دفاع می کند.


۰
محمد پوررمضان | ۲۵ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۵۳
۲۴ خرداد۲۱:۲۹


گاهی اوقات سکوت بهتر از صحبت کردن است


سعدی:


چو مردم سخن گفت باید بهوش 

وگرنه شدن چون بهایم خموش 


به نطق است و عقل آدمی زاده فاش 

چو طوطی سخنگوی نادان مباش


۰
محمد پوررمضان | ۲۴ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۹
۲۴ خرداد۱۳:۲۰


برای تغییر رفتار و اخلاق دیگران از خودتان شروع کنید


محمدتقی بهجت:


اگر رفتار و اخلاق خودمان را اصلاح کنیم، به تدریج همه ی مردم جهان اصلاح می شوند.


۰
محمد پوررمضان | ۲۴ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۲۰
۲۳ خرداد۲۲:۰۵آیزاک نیوتن:


چیز هایی که ما می دانیم به اندازه یک قطره و چیز هایی که ما نمی دانیم به بزرگی یک اقیانوس است.


۰
محمد پوررمضان | ۲۳ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۵
۲۳ خرداد۱۳:۱۶


ایبن اکساندر


ایبن اکساندر:


هر یک از ما زیر نظر و توجه خدایی هستیم که عشق و علاقه اش به ما قابل تصور نیست.


۰
محمد پوررمضان | ۲۳ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۶
۲۲ خرداد۲۱:۲۹


کانر فرانتا


کانر فرانتا:


اجازه بده لبخندت دنیا رو تغییر بده، ولی اجازه نده که دنیا لبخندت رو تغییر بده.


۰
محمد پوررمضان | ۲۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۹
۲۲ خرداد۱۲:۲۴


چارلی چاپلین


چارلی چاپلین:


ناراحت کننده ترین چیزی که من می توانم تصور کنم این است که از تجملات استفاده کنم.


۱
محمد پوررمضان | ۲۲ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۴