زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

۰۹ شهریور۲۱:۳۸


انجام بهترین کار در این لحظه


اپرا وینفری:


انجام بهترین کار در این لحظه، شما را در بهترین مکان در لحظه بعدی قرار می دهد.


۰
محمد پوررمضان | ۰۹ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۳۸
۰۹ شهریور۱۹:۳۱


اگر دو کشتی را بدون باد یا جزر و مد در دریای آزاد رها کنید


ژول وِرن:


اگر دو کشتی را بدون باد یا جزر و مد در دریای آزاد رها کنید، به هم خواهند رسید.


۰
محمد پوررمضان | ۰۹ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۳۱
۰۹ شهریور۱۴:۰۸


آنچه که در یک شب نمایش می آموزیم


ولتر:


آنچه که در یک شب نمایش می آموزیم، از عهده یک کتاب بزرگ بیرون است.


۰
محمد پوررمضان | ۰۹ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۰۸
۰۸ شهریور۲۲:۵۵


لحظه ای که در حال یاد گرفتن چیزی نباشید، آن زمان مُرده اید


جک نیکلسون:


من معتقدم لحظه ای که در حال یاد گرفتن چیزی نباشید، آن زمان مُرده اید.


۰
محمد پوررمضان | ۰۸ شهریور ۹۸ ، ۲۲:۵۵
۰۸ شهریور۰۹:۰۳


شهر رُم یک روزه ساخته نشده است


ضرب المثل فرانسوی:


شهر رُم یک روزه ساخته نشده است.


۰
محمد پوررمضان | ۰۸ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۰۳
۰۷ شهریور۲۲:۳۶


هر کسی در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود


محمد مصطفی (ص):


هر کسی در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.


۰
محمد پوررمضان | ۰۷ شهریور ۹۸ ، ۲۲:۳۶
۰۷ شهریور۱۸:۳۴


چو بخشنده باشی گرامی شوی


فردوسی:


چو بخشنده باشی گرامی شوی 

زِ دانایی و داد نامی شوی 


تو پند پدر همچنین یاد دار 

به نیکی گرای و بدی باد دار


۰
محمد پوررمضان | ۰۷ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۳۴
۰۷ شهریور۱۱:۱۰


درست است که نمی توانیم جهت باد را تغییر دهیم


جیمی دین:


درست است که نمی توانیم جهت باد را تغییر دهیم، اما می توانیم در جهت موافق باد کشتی خود را به مقصد برسانیم.


۰
محمد پوررمضان | ۰۷ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۰
۰۶ شهریور۱۸:۵۵


از روی سوال های شخص، بهتر از جواب هایش می توانید او را بشناسید


ولتر:


از روی سوال های شخص، بهتر از جواب هایش می توانید او را بشناسید.


۰
محمد پوررمضان | ۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۵۵
۰۶ شهریور۱۵:۲۷


من فقط یک چیز می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم


سقراط:


من فقط یک چیز می دانم، و آن این است که هیچ نمی دانم.


۰
محمد پوررمضان | ۰۶ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۷