زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

۱۹ خرداد۲۱:۳۲

دیل کارنگی

دیل کارنگی:

به یاد داشته باشید، امروز فردایی است که شما دیروز برایش نگران بودید.

۰
محمد پوررمضان | ۱۹ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۲
۱۸ خرداد۲۱:۵۶

عیسی مسیح

عیسی مسیح (ع):

دین در خدمت انسان است، نه انسان در خدمت دین.

۰
محمد پوررمضان | ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۶
۱۷ خرداد۲۱:۰۸


سقراط


سقراط:


مرگ، بزرگترین نعمت انسان است.


۰
محمد پوررمضان | ۱۷ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۸
۱۶ خرداد۲۲:۲۴


خواجه عبدالله انصاری


خواجه عبدالله انصاری:


اگر بر آب روی خسی باشی؛ و اگر در هوا پری مگسی باشی؛ دل به دست آر تا کسی باشی.


۰
محمد پوررمضان | ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۲۴
۱۵ خرداد۲۰:۴۳


ماهاتما گاندی


ماهاتما گاندی:


شاد کردن قلبی با یک عمل، بهتر از هزاران سر است به نیایش خم شده باشد.


۰
محمد پوررمضان | ۱۵ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۴۳
۱۴ خرداد۲۲:۰۸


اپرا وینفری


اپرا وینفری:


دلیل اینکه من توانستم از نظر مالی موفق شوم این بود که هرگز حتی یک لحظه ذهنم روی پول متمرکز نبود.


۰
محمد پوررمضان | ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۸
۱۳ خرداد۲۰:۵۵


سعدی


سعدی:


عاقبت گرگ زاده گرگ شود

گرچه با آدمی بزرگ شود


۰
محمد پوررمضان | ۱۳ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۵
۱۲ خرداد۲۱:۴۲


توماس اندروز


توماس اندروز:


حتی خدا هم نمی تواند تایتانیک را غرق کند. "تایتانیک در اولین سفرش در تاریخ 15 آوریل 1912 غرق شد"


۰
محمد پوررمضان | ۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۴۲
۱۱ خرداد۲۲:۱۸


سعدی


سعدی


یکی مال مردم به تلبیس خورد

چو برخواست لعنت بر ابلیس کرد


چنین گفت ابلیس اندر رهی

که هرگز ندیدم چنین ابلهی


۰
محمد پوررمضان | ۱۱ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۱۸
۰۴ خرداد۰۰:۴۴

سر الکساندر اوسلر

سر ویلیام اوسلر:

هر روز برای همان روز زندگی کنید.

۰
محمد پوررمضان | ۰۴ خرداد ۹۸ ، ۰۰:۴۴