زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

۳۰ مرداد۱۱:۵۰


جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست


محمد حجازی:


جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست.


۰
محمد پوررمضان | ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۰
۲۹ مرداد۲۳:۵۶


وقتی جلوی درِ خانه خودت را تمیز نکرده ای


کنفوسیوس:


وقتی جلوی درِ خانه خودت را تمیز نکرده ای، درباره برف روی بام همسایه شکایت نکن.


۰
محمد پوررمضان | ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۵۶
۲۹ مرداد۲۱:۰۴


مردم آنچه شما گفته اید را فراموش می کنند


مایا آنجلو:


مردم آنچه شما گفته اید را فراموش می کنند، آنچه را که انجام داده اید را نیز فراموش می کنند؛ اما احساسی را که به آنها منتقل کرده اید را هرگز فراموش نخواهند کرد.


۰
محمد پوررمضان | ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۴
۲۹ مرداد۱۳:۲۳


خاک شو پیش از آنکه خاک شوی


سعدی:


ای برادر چو خاک خواهی شد

خاک شو پیش از آنکه خاک شوی


۰
محمد پوررمضان | ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۲۳
۲۸ مرداد۲۳:۱۸


ترس ها، چیزی بیش تر از تصوری ذهنی نیستند


ناپلئون هیل:


ترس ها، چیزی بیشتر از تصوری ذهنی نیستند.


۰
محمد پوررمضان | ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۸
۲۸ مرداد۱۸:۱۸


اگر کارتان خوردن یک قورباغه است


مارک تواین:


اگر کارتان خوردن یک قورباغه است بهتر است اول صبح انجامش دهید؛ اگر کارتان خوردن دو قورباغه است، بهتر است ابتدا قورباغه بزرگ تر را بخورید. 


۰
محمد پوررمضان | ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۸:۱۸
۲۸ مرداد۱۱:۴۸


به عمل راضی باشد و حرف زدن را به دیگران بسپارید


مارسل بالتازار:


به عمل راضی باشد و حرف زدن را به دیگران بسپارید.


۰
محمد پوررمضان | ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۸
۲۷ مرداد۲۲:۳۳


چشمه شفاف، آب زلالی جاری می کند


ضرب المثل کره ای:


چشمه شفاف، آب زلالی جاری می کند.


۰
محمد پوررمضان | ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۲۲:۳۳
۲۷ مرداد۱۶:۵۸


تنها یک راه برای جلوگیری از انتقاد وجود دارد


ارسطو:


تنها یک راه برای جلوگیری از انتقاد وجود دارد: کاری انجام ندهید، چیزی نگویید و کسی نباشید.


۰
محمد پوررمضان | ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۵۸
۲۷ مرداد۱۴:۱۸


کدام دانه فرو رفت در زمین که نَرُست؟


مولانا:


کدام دانه فرو رفت در زمین که نَرُست؟

چرا به دانه انسانت این گمان باشد


۱
محمد پوررمضان | ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۴:۱۸