زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

زندگون

شعر، نقل قول و ضرب المثل

۱۳ شهریور۱۰:۲۷


کسی که همیشه در حال استراحت است


ضرب المثل آلمانی:


کسی که همیشه در حال استراحت است، سرانجام فرسوده می شود.


۰
محمد پوررمضان | ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۲۷
۱۳ شهریور۰۷:۵۰


کسی که علاوه بر سخت کوشی، صبور است


توماس ادیسون:


کسی که علاوه بر سخت کوشی، صبور است؛ به هر چه که می خواهد می رسد.


۰
محمد پوررمضان | ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۰۷:۵۰
۱۲ شهریور۱۸:۱۷


خیام اگر زِ باده مستی خوش باش


عمر خیام:


خیام اگر زِ باده مستی خوش باش

با ماهرُخی اگر نشستی خوش باش


چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش


۱
محمد پوررمضان | ۱۲ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۱۷
۱۲ شهریور۱۱:۲۴


هرگز خودت را با یک فرد دیگر در جهان مقایسه نکن


بیل گیتس:


هرگز خودت را با یک فرد دیگر در جهان مقایسه نکن؛ با انجام این کار در واقع به خودت توهین کرده ای.


۰
محمد پوررمضان | ۱۲ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۴
۱۱ شهریور۲۰:۵۱


واقعاً تحت تاثیر اهمیت اقدام کردن قرار گرفته ام


لئوناردو داوینچی:


واقعاً تحت تاثیر اهمیت اقدام کردن قرار گرفته ام؛ اینکه دانستن کافی نیست باید آن را به کار ببریم، آرزو کافی نیست باید آن را انجام دهیم.


۰
محمد پوررمضان | ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۵۱
۱۱ شهریور۱۷:۰۴


من نمی دانم جنگ جهانی سوم چگونه به وقوع خواهد پیوست


آلبرت انیشتین:


من نمی دانم جنگ جهانی سوم چگونه به وقوع خواهد پیوست، اما می دانم که مردم در جنگ جهانی چهارم با چوب و سنگ به جنگ هم خواهند رفت.


۰
محمد پوررمضان | ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۰۴
۱۱ شهریور۱۰:۲۸


اگر هفت بار زمین خورده ای، هشت بار برخیز!


ضرب المثل ژاپنی:


اگر هفت بار زمین خورده ای، هشت بار برخیز!


۰
محمد پوررمضان | ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۲۸
۱۰ شهریور۲۱:۴۰


تنها مُردگان پایان جنگ را دیده اند


جرج سانتایانا:


تنها مُردگان پایان جنگ را دیده اند.


۰
محمد پوررمضان | ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۴۰
۱۰ شهریور۱۷:۴۴


به روز مرگ چو تابوت من روان باشد


مولانا:


به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد


برای من، تو مَگِریْ و مگو دریغ! دریغ!

به دام دیو درٱفتی دریغ آن باشد


۰
محمد پوررمضان | ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۴۴
۱۰ شهریور۱۰:۱۹


پرنده را برای قفس نیافریده اند، اسب و الاغ با زین زاییده نشده اند


صادق هدایت:


پرنده را برای قفس نیافریده اند، اسب و الاغ با زین زاییده نشده اند؛ انسان آنها را از طبیعت دزدیده و برای هر کدام یک مصرف و کاری تراشیده است.


۰
محمد پوررمضان | ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۱۹